Xét nghiệm máu, nước tiểu

Trung tâm xét nghiệm của Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phú Quốc được trang bị đầy đủ hệ thống trang thiết bị và máy nghiệm huyết học, máy xét […]

22/08/2016 Quản Trị Dịch vụ