Văn hóa doanh nghiệp

Để nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ tốt hơn khách hàng, Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Phú Quốc áp dụng bộ quy tắc ứng xử dành cho cán bộ nhân viên như sau:

1. Đối với khách hàng:

  • Đặt sự hiệu quả và an toàn trong chữa trị cho khách hàng lên hàng đầu
  • Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của khách hàng
  • Niềm nở thân thiện, tạo sự tin tưởng ở khách hàng về dịch vụ của Phòng khám.
  • Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác tới khách hàng về các hoạt động, dịch vụ của Phòng khám.
  • CBNV thực hiện việc bảo vệ uy tín những dịch vụ, sản phẩm của Phòng khám

2. Đối với đồng nghiệp và lãnh đạo:

  • Tuân thủ nghiêm chỉnh các quyết định, quy định, yêu cầu của cấp trên theo đúng chức trách nhiệm vụ được giao.
  • Thể hiện đúng vai trò, vị trí công tác của mình.
  • Thẳng thắn, trung thực trong ứng xử, làm đúng chức trách nhiệm vụ được giao.
  • Đoàn kết, thông cảm, hòa đồng, tôn trọng, hợp tác và chia sẻ với đồng nghiệp.
  • Khuyến khích đóng góp ý kiến về công việc, bày tỏ những vấn đề cá nhân, góp ý về hoạt động của Phòng khám, đề xuất sáng kiến và tự nhận sai sót của mình, thẳng thắn đóng góp sai sót của đồng nghiệp.